Privacyverklaring

Via Lady Lemonade worden persoonsgegevens verwerkt. Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig door ons verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

Persoonsgegevens

Door het gebruiken van bepaalde diensten op Lady Lemonade laat je persoonsgegevens bij ons achter. Wij bewaren en gebruiken alleen de gegevens die jij rechtstreeks aan ons verstrekt.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • E-mail adres
 • Je (persoonlijke) website
 • IP-adres

De verwerkte gegevens gebruiken we voor de volgende doelen:

 • Het versturen van onze nieuwsbrief.
 • Het plaatsen van en reageren op een reactie.
 • Het deelnemen aan een winactie.
 • Het versturen van een bericht via ons contactformulier.

Bewaren van gegevens

Lady Lemonade bewaart deze persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om bovenstaande doelen te realiseren. Sowieso worden gegevens niet langer dan een jaar bewaard indien wij geen overeenkomst samen hebben, conform de eisen van de wet.

Bewaartermijnen per doel:

 • Het versturen van onze nieuwsbrief; als je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen je persoonsgegevens zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken worden verwijderd.
 • Het plaatsen van een reactie; je gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk verzoekt om jouw reactie te verwijderen. Je persoonsgegevens zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken na je verzoek worden verwijderd.
 • Het deelnemen aan een winactie; je gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk verzoekt om jouw deelname te verwijderen. Je persoonsgegevens zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken na je verzoek worden verwijderd.
 • Het versturen van een bericht via ons contactformulier; je gegevens worden bewaard totdat je ons schriftelijk verzoekt om jouw bericht te verwijderen. Je persoonsgegevens zullen zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken na je verzoek worden verwijderd.

Beveiliging:

Lady Lemonade neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord.
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Gegevens aan derden

Je persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers van Cloudflare. Het privacybeleid van Cloudflare vind je hier.

Lady Lemonade verstrekt de gegevens die jij ons geeft niet aan derden. Uitzonderingen hierop, na uitdrukkelijke toestemming van jou, zijn:

 • Deelname aan een winactie; wanneer je wint en een product of dienst opgestuurd wordt door een bedrijf dat dit ter beschikking heeft gesteld.
 • Het plaatsen van een reactie; wanneer een ander persoon in contact wil komen n.a.v. een geplaatste reactie.

Op onze site zijn verder social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Lees de privacyverklaringen van de social media kanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Google Analytics

Lady Lemonade maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt niet gebruikt, zodat wij je niet persoonlijk kunnen herleiden. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

Cookies

Lady Lemonade gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Third Party Cookies

Op Ladylemonade.nl worden advertenties van derden getoond. Deze derden kunnen door middel van third party cookies ook gegevens over jou verzamelen. Graag verwijzen wij je naar de privacyverklaring van deze derden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg de privacyverklaring daarom regelmatig, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage, correctie of verwijdering van je gegevens

Je hebt als bezoeker het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] o.v.v. Privacy. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijk gestelde termijn van vier weken aan je verzoek voldoen.

Als je de indruk hebt dat de gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door Lady Lemonade verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via [email protected].